كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) وروجك

وروجك
[ شناسنامه ]
سنگ و آيينه[فريدون مشيري] ...... شنبه 92/4/22
ضرر هاي مصرف نوشابه ...... چهارشنبه 92/2/18
کي ميگه مردا بچه داري بلد نيستن؟؟؟؟؟؟؟؟ ...... شنبه 92/1/17
بي تو مهتاب-فريدون مشيري ...... پنج شنبه 92/1/15
نامه پير زن به فرزندش ...... چهارشنبه 92/1/14
سيزده بدر سال92 ...... چهارشنبه 92/1/14
نماز پل بين محدود و بي نهايت ...... چهارشنبه 92/1/14
خدا يعني: ...... چهارشنبه 92/1/14
نان ماشيني ...... چهارشنبه 92/1/14
اي كاش ...... جمعه 92/1/9
رومن پولانسكي ...... جمعه 92/1/9
نقد اشعار سهراب در فكر من ...... جمعه 92/1/9
تصويري از خدا ...... دوشنبه 92/1/5
  ==>   ليست غير آرشيوي ها